فرش کاشان

تابلو فرش فرانسوی

نمونه ای از نقشه تابلو فرش که در چند سال اخیر واقعا مورد استقبال قرار گرفته شده تابلو فرش فرانسوی یا تابلو فرش غربی می باشد.
در ادامه به نحوه بافت تابلو فرش ماشینی
کیفیت تابلو فرش ماشینی
طرح ها و نقشه تابلو فرش فرانسوی بیشتر صحبت می کنیم.

نحوه بافت تابلو فرش ماشینی:

تابلو فرش ماشینی دقیقا روی دستگاه بافت فرش ماشینی بافت زده می شود.
در واقع در برای پر کردن عرض دستگاه هنگام بافت فرش ماشنیی 9 متری ، تابلو فرش بافت می زنند.
که اینگونه عرض دستگاه بافنده ماشینی کاملا پر می شود.
لذا بافت تابلو فرش ماشینی نیز مانند فرش ماشنیی بصورت جفت و با خاب رو و زیر می باشد.
همچنین پالت رنگ بندی تابلو فرش دقیقا همان پالت رنگ بندی فرش ماشینی نیست.
ضمن اینکه هر شانه و تراکمی که روی فرش پیاده سازی می شود روی تابلو فرش نیز پیاده سازی می شود.

کیفیت تابلو فرش ماشینی:

کیفیت تابلو فرش ماشینی دقیقا کیفیت فرش ماشینی می باشد.
کیفیت تابلو فرش بر اساس:
• نخ تابلو فرش
• شانه و تراکم تابلو فرش
• پالت رنگ بندی تابلو فرش

نخ تابلو فرش:

نخ تابلو فرش ماشینی از الیاف مصنوعی است که بهترین کیفیت نخ برای تابلو فرش ماشینی ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

شانه و تراکم تابلو فرش:

کیفیت های بافت تابلو فرش متنوع است و نمی توان گفت صرفا تابلو فرش ش1200 شانه بهترین تابلو فرش است.
انتخاب شانه و تراکم کاملا بسته به سلیقه و بودجه مشتری دارد.

پالت رنگ بندی تابلو فرش:

پالت رنگ بندی تابلو فرش 6 رنگ ، 8 رنگ و 10 رنگ هستند. که هرچه پالت رنگ بندی تابلو فرش بیشتر باشد رخ بهتری نیز خواهد داشت.

انواع نقشه تابلو فرش فرانسوی:

نقشه های پرفروش در تابلو فرش فرانسوی نقشه ی تابلو فرش شاعر جوان ، تابلو فرش بدرقه ، تابلو فرش پاسوز باز ، تابلو فرش شبیر می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.

0