فرش کاشان

فرش 500 شانه

یکی از عوامل مهمی که هم در خرید فرش ماشینی هم در قیمت فرش ماشینی تاثیر می گذارد شانه و تراکم فرش است.
شانه و تراکم فرش بر می گردد به کیفیت بافت فرش ماشینی که توسط دستگاه بافنده تعیین می گردد.

شانه فرش ماشینی:

شانه ی فرش گره های عرضی در بافت فرش می باشد که هر چه شانه فرش بیشتر باشد هم ضخامت فرش بهتر و بیشتر می شود.
و هم نقشه ی فرش ریز تر و واضح تر می شود.
بعبارتی با زیاد شدن شانه ی فرش ماشینی ، فرش دستباف گونه تری خواهیم داشت.
هر نوعی از شانه را می توان روی فرش ماشینی پیاده سازی کرد.
اما بعضی از شانه های فرش متداول تر و استاندارد تر هستند مانند:
• فرش 500 شانه
• فرش 700 شانه
• فرش 1000 شانه
• فرش 1200 شانه
• فرش 1500 شانه

تراکم فرش:

تراکم فرش گره های طولی فرش می باشد که تاثیر بر استحکام نخ خاب و فشردگی نخ خاب دارد.
بطوری که با افزایش تراکم ، نخ خاب فشرده تر می شود و از ارتفاع آن کاسته می شود.
تراکم فرش متناسب با شانه فرش به پیش می رود بطوری که مانند فرش 500 شانه هر تراکمی را می توان پیاده سازی کرد.
اما بعضی از تراکم های استاندارد هستند بعنوان مثال
• تراکم 1500
• تراکم 2250
• تراکم 2500
• تراکم 3000
• تراکم 3500
• تراکم 4000

نکات پیرامون شانه و تراکم:

اینکه فرش 500 شانه خریداری کنید یا فرش 700 شانه مهم نیست و کاملا سلیقه ای است.
اما ان چیزی که در بحث شانه و تراکم مهم است پیاده سازی دقیق شانه و تراکم است.
لذا شما بعد از خرید فرش ماشینی یک بار دیگر باید بتوانید شانه فرش را حساب کنید
بعنوان مثال فرش 500 شانه تراکم 1500 خریداری کرده اید.
بدین معنا که در یک رچ از عرض فرش 500 گره و در یک رچ از طول فرش 1500 گره وجود دارد.
ضمن جدا کردن ده سانت از عرض فرش باید 50 گره باشد و ضمن جدا کردن ده سانت از طول فرش باید 150 گره داشته باشید.

 

نمایش 1–9 از 34 نتیجه

    0