فرش کاشان

سجاده فرش نماز کاشان

سجاده فرش نماز کاشان

سجاده فرش را با نام های مختلفی می شناسیم از جمله:
سجاده فرش ، سجاده نماز ، سجاده فرش نماز ، فرش سجاده ، فرش سجاده ای ، فرش مسجد ، فرش مسجدی ، فرش حسینیه ، فرش محرابی ، فرش تشریفاتی ، فرش راه پله ، فرش قرمز ، فرش مصلی
شروع بافت سجاده فرش و اختراع بافت سجاده فرش مخصوص و مختص به شهر فرش کاشان بود.
سجاده فرش ها در واقع فرش هایی هستند که مختص به بافت و ابعاد مسجد بافت زده می شوند.
در این مقاله در مورد عوامل موثر بر قیمت سجاده فرش نماز کاشان ، طرح های سجاده فرش نماز کاشان ، نحوه سفارش فرش سجاده ای کاشان اطلاعاتی کلیدی در اختیارتان قرار می دهیم.

🕌 قیمت سجاده فرش نماز کاشان:

نحوه بافت سجاده فرش نیز مانند فرش ماشینی می باشد.
اما تفاوت هایی که سجاده فرش با فرش ماشینی دارد:
• یکی در طرح و نقشه سجاده نماز می باشد.
• و دیگری در اندازه و سایز فرش مسجدی می باشد.
لذا عوامل موثر بر قیمت سجاده فرش تقریبا شبیه به قیمت فرش ماشینی می باشد.
پس از جمله عوامل موثر بر قیمت فرش سجاده ای به شرح زیر می باشد:
• جنس نخ خاب فرش سجاده ای
• جنس نخ تارو پود فرش مسجدی
• نمره نخ فرش سجاده
• شانه سجاده نماز
• تراکم سجاده مسجدی
• پالت رنگ بندی سجاده فرش
• سایز فرش مسجدی

❶ جنس نخ خاب فرش سجاده ای:

ابتدا باید بدانید که چند نوع نخ در سجاده فرش و یا فرش ماشینی کاربرد دارد.
• نخ خاب
• نخ پود
• نخ تار
عمده نخی در بافت سجاده فرش بکار برده می شود و نیز در ظاهر سجاده فرش خودش را نشان می دهد ف نخ خاب سجاده می باشد.
نخ خاب سجاده فرش لذا بسیار مهم تر از سایر نخ های می باشد.
بنابراین کیفیت و جنس نخ سجاده فرش بسیار مهم می باشد.
بهترین جنس نخ خاب سجاده فرش : نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.
توجه داشته باشید که سجاده فرش برای محیط های بزرگ و پر کاربرد استفاده می شود.
لذا جنس نخ سجاده فرش حتما باید کیفیتی اعلا داشته باشد که زود خراب نشود.
اما یک نکته ی دیگری که وجود دارد قیمت سجاده فرش با نخ اکرولیک هیت ست شده بسیار بیشتر از سایر نخ ها می باشد
و از آنجا که متراژ های سجاده فرش بسیار بالا می باشد ، لذا قیمت سجاده با نخ اکرولیک بسیار بالا می شود.

اما این سوال مطرح می شود که چه نخی برای سجاده فرش انتخاب کنیم که هم کیفیت راضی کننده ای داشته باشد و هم قیمت سجاده فرش به صرفه باشد؟

اگر شما ترکیبی از نخ اکرولیک با سایر جنس نخ ها را در بافت سجاده استفاده کنید انتخاب بسیار خوبی خواهد بود.
بدین شکل که طرح های زمینه سجاده فرش را با نخ اکرولیک هیت ست شده بافت بزنید و طرح های حاشیه فرش سجاده ای را با نخ پلی استر بافت بزنید.
بدین صورت که ۷۰ درصد سجاده با نخ اکرولیک خواهد بود و حاشیه های سجاده نخ پلی استر خواهد بود.
اینگونه قیمت سجاده فرش کاشان کاملا به صرفه خواهد شد.

❷ جنس نخ تار و پود فرش سجاده ای:

سایر نخ های بکار برده شده در بافت فرش ماشینی و نیز سجاده باف ، نخ تار و پود می باشد.
نخ تار و پود در ظاهر سجاده فرش قابل رویت نیست.
بلکه وظیفه نخ تار و پود سجاده فرش استحکام به نخ خاب فرش سجاده ای می باشد.
نخ تار در جهت عمودی بین نخ خاب قرار می گیرد و باعث استخکام نخ خاب در جهت عمودی می شود.
نخ پود در جهت افقی بین نخ خاب را پر می کند و موجب استحکام نخ خاب در جهت افقی می شود.
بهترین جنسی که می توان برای نخ تار و پود فرش سجاده ای ذکر کرد نخ پشم و پنبه می باشد.
سعی کنید برای سجاده فرش که استفاده کاربردی دارد از نخ جوت برای تار و پود فرش مسجدی استفاده نشود.

❸ نمره نخ فرش سجاده ای:

نمره نخ منظور نمره کشسانی و استحکام نخ خاب سجاده فرش می شود.
بدین شکل که نخ سجاده طی عملیات هیت ست از قطر آن کاسته می شود و بر استحکام و کشسانی ان افزوده می شود.
بنابراین برای شانه های بالای سجاده فرش ، نمره نخ بیشتر با کشسانی بالاتری خواهیم داشت.

❹ شانه سجاده نماز:

در مورد شانه فرش ماشینی و یا سجاده فرش چه میدانید؟
در واقع شانه سجاده فرش ، تعداد گره های نخ در یک متر از عرض فرش سجاده ای است.
شانه سجاده فرش ارتباط مستقیم بر کیفیت ظاهری فرش سجاده ای می گذارد.
بطوری که با بالا بردن شانه سجاده فرش ، نقشه واضح تر و دستباف گونه تری را از سجاده فرش خواهیم داشت.
مسلما هرچه تعداد گره های نخ خاب سجاده در عرض یک متر بیشتر باشد نقشه بهتری از فرش سجاده ای را شاهد خواهیم بود.

چگونه شانه سجاده فرش را تشخیص دهیم؟

بعنوان مثال اگر سجاده فرش ما ۷۰۰ شانه باشد ما باید در یک متر از سجاده ۷۰۰ گره داشته باشیم.
ابتدا سجاده فرش را به پشت می کنیم و ده سانت از عرض سجاده را جدا میکنیم
تعداد گره های سجاده در این ده سانت را می شماریم در سجاده فرش ۷۰۰ شانه در این ده سانت باید ۷۰ گره داشته باشیم.
مسلما با افزایش شانه سجاده فرش ، قیمت فرش سجاده ای نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

❺ تراکم فرش مسجدی:

در مورد تراکم فرش ماشینی و یا سجاده فرش چه میدانید؟
در واقع تراکمسجاده فرش ، تعداد گره های نخ در یک متر از طول فرش سجاده ای است.
تراکم سجاده فرش ارتباط مستقیم بر کیفیت باطنی فرش سجاده ای می گذارد.
بطوری که با بالا بردن تراکم سجاده فرش ، فشردگی و تراکم سجاده فرش را بالا می برد.
مسلما هرچه تعداد گره های نخ خاب سجاده در طول یک متر بیشتر باشد استحکام بهتری از فرش سجاده ای را شاهد خواهیم بود.

چگونه تراکم سجاده فرش را تشخیص دهیم؟

بعنوان مثال اگر سجاده فرش ما ۲۰۰۰ شانه باشد ما باید در یک متر از سجاده ۲۰۰۰ گره داشته باشیم.
ابتدا سجاده فرش را به پشت می کنیم و ده سانت از طول سجاده را جدا میکنیم
تعداد گره های سجاده در این ده سانت را می شماریم در سجاده فرش با تراکم ۲۰۰۰ در این ده سانت باید ۲۰۰ گره داشته باشیم.
همچنین با افزایش تراکم فرش مسجدی ، قیمت فرش مسجدی ما نیز بیشتر خواهد بود.

❻ پالت رنگ بندی سجاده فرش:

پالت رنگ بندی فرش سجاده ای در واقع نخ های رنگی فرش مسجد می شود.
یعنی ما چه تعداد نخ رنگی را داخل سجاده فرش بکار بردیم.
تعداد نخ های رنگی بکار برده شده در سجاده فرش ۵ رنگ ، ۶ رنگ و هشت رنگ هستند.
مسلما با بالا رفتن نخ ای رنگی سجاده فرش ، کیفیت ظاهری بهتری را از سجاده شاهد خواهیم بود.
همچنین با افزایش نخ رنگی در بافت سجاده فرش ، قیمت سجاده فرش نیز بالاتر خواهد رفت.

❼ سایز سجاده فرش:

سایز سجاده فرش کاملا متفاوت از فرش ماشینی می باشد.
سجاده فرش ها بصورت رل های مستطیل شکل بافت زده می شوند.
در واقع یک نقشه از سجاده فرادا در کل یک رل صد متری تکرار می شود.
این رل ها در عرض ثابت ۶۰ سانت و در طول متغیر بافت زده می شوند.
خوبی بافت رلی سجاده فرش این است که چون در متراژ بالاست براحتی میتوان رل ها را مفروش کرد.
با افزایش متراژ سجاده فرش ، مسلما قیمت فرش سجاده ای مسجدی افزایش خواهد یافت.

نقشه سجاده فرش نماز کاشان:

همانطور که گفتیم طرح و نقشه سجاده فرش کاملا متفاوت از فرش ماشینی است.
در واقع نقشه سجاده فرش به پیچیدگی ، فرش ماشینی نیست.
در واقه نقشه سجاده فرش به گون های است که متناسب با فضای عرفانی و ساختار مسجد باشد.
همچنین این نکته را باید بدانید که طرح و نقشه سجاده فرش در قیمت فرش سجاده ای تاثیری ندارد.
اما اگر یک طرح سجاده فرش بصورت سفارشی مد نظر شما باشد که بخواهید در قالب سجاده فرش پیاده سازی کنید ، شرکت بابت بافت طرح و نقشه متناسب با شما که روی سجاده نماز بافت بزند ، یک هزینه طراحی از شما دریافت خواهد کرد.
سجاده فرش را در دو طرح و نقشه عمده بافت زده میشوند:
• سجاده فرش طرح محرابی
• سجاده فرش طرح تشریفاتی

همان طور که از نام این طرح مشخص است طرح محراب و مناره در فرش محرابی وجود دارد.
بطوری که یک مناره در وسط سجاده با حاشیه های پر از گل وجود دارد.
فرش محرابی جز طرح های شلوغ سجاده فرش محسوب می شود.
نوک محراب در سجاده فرش محرابی ، جهت قبله برای نمازگزار را مشخص می کند.

طرح تشریفاتی یک طرح ساده تر نسبت به طرح محرابی است.
در طرح تشریفاتی بافت یک دست سجاده با یک یا دو حاشیه باریک وجود دازد.
حاشیه های سجاده فرش تشریفاتی ، جهت قبله در مسجد را مشخص می کند.
سجاده فرش تشریفاتی علاوه بر استفاده در مساجد کاربردهای دیگری نیز دارد بعنوان مثال:
بعنوان فرش راه پله و فرش پاگرد ها می توان استفاده کرد.
بعنوان فرش هتل می توان از طرح تشریفاتی استفاده کرد.

کلمات کلیدی:

سجاده فرش،سجاده فرش میثاق،سجاده فرش کاشان،سجاده فرش دستباف،سجاده فرش سبحان،سجاده فرش خورشید اردهال کاشان،سجاده فرش نماز کاشان،خرید سجاده فرش کاشان،قیمت سجاده فرش کاشان،شرکت سجاده فرش کاشان،فرش سجاده ای کاشان،کارخانه فرش سجاده کاشان،فرش سجاده ای نگین کاشان،فرش سجاده ای کارخانه کاشان،نقشه سجاده فرش دستباف،فرش سجاده ای دستباف،شرکت سجاده فرش سبحان،سجاده باف،شرکت سجاده فرش

 


 

جهت مشاوره و خرید سجاده فرش و گلیم فرش و فرش ماشینی و تابلو فرش با ما در تماس باشید:

🌍 آدرس :
استان اصفهان , شهرستان آران وبیدگل , جاده قدیم آران و بیدگل ,
شهرک صنعتی فرش سلیمان صباحی , بلوار یک ( کارگر اصلی ) , بعد از فرعی ۵ , نبش بلوار

📞نمایشگاه مرکزی فرش مسجدی :
۰۳۱۵۴۷۰۲۵۵۱

📞 مدیریت فروش فرش مسجدی :
۰۰۹۸۹۱۳۲۶۳۴۲۴۵

  اینستاگرام    تلگرام

دانلود پی دی اف مقاله سجاده فرش نماز کاشان:

سجاده فرش نماز کاشان

admin

  قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0